Pethra Söderqvist

Jeg er utdannet psykoterapeut ved Norsk Gestalt Institutts 4-årige terapeututdannelse. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapi forening og følger organisasjonens etiske prinsipperUtdanningen ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole gir jevnlig praktiske øvelser og teoretisk påfyll. Jeg er pålagt å jevnlig delta i veiledning hos godkjente veiledere.

Føler du deg ensom eller står mitt oppi en livskrise? Jeg har særlig erfaring med medavhengighet, voksen barn problematikk, nedstemthet, psykose, ungevoksne

 

For meg personlig har gestaltterapi gitt meg større mot å være mer sann mot meg selv og tørre dele ting med andre som til stunder kan være vanskelig å stå i alene. Jeg har fått en ny syn på det å bruke mennesker omkring meg å det å ta imot hjelp.  

 

Det handler om hva som skjer når vi tørr å være den vi er, fullt tilstede i møte med andre. Når vi tørr vise vår sårbarhet, når vi våger å stå opp for oss selv, når vi setter grenser og når vi åpent våger å ta imot det som formidles av den vi møter. Jeg har respekt for hele mennesket. For vår tilkortkommenhet, for vår lengsel, vår sårbarhet og vår storhet. Mennesket er i utgangspunktet et fritt og selvstendig vesen som er i stand til å ta rasjonelle og gode valg.  Alle mennesker har lik verdi, uansett bakgrunn, ressurser og identitet. Jeg er åpen, direkte, livsglad og omsorgsfull. Hos meg er det høyt unner tak og jeg har tid til deg.

Gjennom mitt voksne arbeidsliv har jeg jobbet med relasjonsbygging og kundeutvikling i forskjellige stillinger i Norge, Sverige og Australia. Jeg har erfart at vi alle har en unik historie og hver person har et potensial som vi ofte ikke utnytter til det fulle. Det individuelle unike er selve grunnlaget for vekst og utvikling.

Samtaleterapeut Pethra Söderqvist