OM GESTALTTERAPI

Gestalt er en retning innen humanistisk psykologi og er en av de mest praktiserte psykoterapiformene i Europa. Gestalt brukes både i terapi, organisasjoner, veiledning og pedagogikk.

Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er oppmerksom på hele mennesket gjennom bevisstgjøring av tanker, følelser, kroppsuttrykk og handling.

 

Målet er å hjelpe den enkelte til å oppdage og integrere egne ressurser, gjenfinne troen på sig selv og ta ansvar for sitt eget liv. Hensikten med Gestaltterapi er å støtte klientens evne til å oppdage muligheter, slik at hun/han kan ta hensiktsmessige valg og derved påvirke sin egen livssituasjon.

Gestaltterapi handler om å få frigjort fysiske og psykiske spenninger så at den energi som blir brukt til å holde spenningstilstanden, kan frigjøres å brukes mer hensiktsmessig. Vi trenger å få avslutte uferdige situasjoner. Når en konfliktfylt situasjon blir løst gir det ro og plass til annen aktivitet. 

 

Gestaltterapi handler om å sanse det som er i nuet, oppleve sin kropp og sine følelser fremfor å analysere, så at vi kan ta ansvar for eget liv og bli bedre til å være oss selv.

Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral. Erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes som likverdige. 

Gestaltterapien er opprinnelig utviklet av bla Paul Goodman, Fritz og Laura Perls i perioden 1940-1970. Gestaltpsykologi, eksistensialismen, fenomenologi, taoisme er alle retninger som har hatt innflytelse på gestaltterapiens prinsipper og metode.