Har du tenkt over forskjellen mellom sunne og usunne forventninger?

Sterke forventninger hos et menneske er et markert trekk i personligheten og dermed en viktig nøkkel til personlig utvikling. Våre forventninger påvirker oss og vår virkelighet mer enn noe annet.

 

Jeg mener at forventninger er en subjektiv forestilling om fremtiden. Før vi utfør noe ser vi før oss hvordan det skal bli. Vi tar i stort sett med oss de hvor vi enn går. Noen ganger har vi kanskje også forventninger til at andre skal bete seg på en spesiell måte? 

 

En forventning om at noe skal gå bra gjør at du møter en situasjon med en positiv innstilling. Å ha positive forventninger kan gjøre et positivt resultat mer sannsynlig. Vi får til eksempel mer utav andre når vi tror på at det skal lykkes, men om vi låter våre tvil påvirke oss så skaper det forventninger som påvirker andre på en usunn måte. Du bør være forsiktig med hvilke forventninger du lar komme i din vei. 

Det som er utfordrende med forventninger er att de involverer andre personer også. Med en større bevissthet og åpenhet mot nye situasjoner og i møter med andre mennesker kan du begynne å få mer positive opplevelser sammen med andre. Våre relasjoner blir i høy grad påvirket av forventninger og kan være roten til kompliserte relasjoner med familie og venner. I begynnelsen av en relasjon er alt nytt og uutforsket. Når relasjonen vokser så begynner vi å forvente visse være måter og drar konklusjoner om andres handlinger. Forventninger som ikke møtes og feilaktige konklusjoner kan ofte bli til skuffelse og ilska. Det er ikke alltid vi er bevisste over at «forvente» er likt med å «ville ha». Jeg spør meg selv; hvilken rett har jeg å ville ha noe fra andre? Eller som Fritz Perls sa det "I do my thing and you do your thing. I am not in this world to live up to your expectations, And you are not in this world to live up to mine. You are you, and I am I, and if by chance we find each other, it's beautiful.If not, it can't be helped" Det er ikke alltid de vi møter er klare over hvilke forventninger vi har satt til en situasjon de er involvert i. Når du har urealistiske forventninger til andre er det fort gjort at det blir mismatch mellom forventninger og virkeligheten og stor risk for at du blir skuffet. Gjennom å ha et mer realistisk syn på din egen virkelighet vill du kunne se hva som faktisk kan forventes av andre. Når du innser at dine forventninger ikke endrer andre kan du møte mennesker som de er.

Noen av det forventninger vi har til oss selv kommer fra andre. Det låter kanskje rart men vi lar oss påvirker i mye større grad enn vi noen ganger innser. Det er ikke uvanlig at våre forventninger til oss selv kommer fra mennesker omkring oss. Fra familie eller venner. Det kan komme av normer man lever etter eller av «sanninger» som man har hørt siden barnsbein. Å leve etter andres forventninger istedenfor egne sanninger kan være vondt. Noen ganger innser vi ikke at vi gjør det. Første steget for å undersøke dette nærmere kan være å begynne sette spørsmålstegn til våre forventninger til oss selv. Spør deg selv hvor forventningene til deg selv kommer fra? Du kan skille de ur gjennom å lytte etter orden må, bør, skal. Kommer påstandene fra deg selv? Har du hørt noen andre si det samme nå eller tidligere i ditt liv? Risken finnes at du bærer med deg noen gamle sanninger som skaper problemer for deg. Å sortere mellom sunne og usunne forventninger vill gjøre deg mer bevisst å hjelpe deg til å ta ansvar over ditt eget liv, dine egne valg og egne beslutninger. ​

Forventninger er ofte hypoteser om årsaks-sammenheng. Det er ikke uvanlig at det som har skjedd tidligere forventes å skje igjen, da vi gjerne baserer våre forventninger på det som skjedd tidligere. Forventninger kan derfor være forutfattede meninger som har gått ut på dato men som vi bærer med oss inn i en ny situasjon. Vi skaper våre forventninger ved et tidspunkt og ut vurderer de ved en annen. Det kan derfor lønne seg å bli mer bevisst om sine forventninger gjennom å vurdere om virkeligheten faktisk stemte overens med det forventningen du hadde i utgangspunktet. Når ting ikke ble som forventet er det mer fordelaktig å akseptere hvordan livet er heller en å bli frustrert over at det ikke møtte dine forventninger.

 

Forventninger hindrer oss fra å leve i nuet og hindrer oss å leve fullt ut. Men hva skjer om du møter en situasjon med mindre forventninger og med et mer åpent sinn? Leve fullt ut kan vi kun gjøre da vi ikke begrenser oss og det er akkurat hva forventninger gjør; begrenser. Når vi slipper tak om forventninger, lever i nuet blir vi også ansvarlig for våre egne liv i større grad. Først da kan vi leve et liv der vi slipper kontrollen for hvordan vi trur livet skal se ut, så at vi møter livet som det er og lever det fullt ut. 

Please reload