HVORFOR GÅ I TERAPI?

Terapi hjelper ofte når det ikke lengre er nok å snakke med familie og venner om det man opplever. Kanskje den måten du tidligere har møtt livet på ikke lengre fungerer? Kanskje er problemstilling av en sådan karakter at du ikke har lyst til at dele den med de nærmeste?

Noen av grunnene til å oppsøke en psykoterapeut kan være:  

​Opplevelsen av å "stå fast", ønsker bedre forståelse av en livssituasjon, sterkt ønske om endring, å kjenne at man ikke strekker til, konflikter og krevende relasjoner, ensomhet, nedstemthet, depresjon, vonde ubearbeidede opplevelser, sliter med tunge hverdager og vonde følelser, stress. 

Mange personer har ofte en negativ syn på sig selv og de valg de gjort eller man ser sig selv som ett problem, istedenfor å se på det som at man av og til har problem i livet. Sammen undersøker vi tanker, følelser og handlinger. Gjennom å øke forståelsen for sin egne valg, øker samtidig muligheten til å velge nye og andre veier i livet!

Vi mennesker trenger å bli møtt med respekt, bli sett og lyttet til. Målet med terapi er att nå en meningsfull forståelse for sine tanker, reaksjoner og handlingsmønster samt få sterkt identitet og lettere kunne håndtere sitt liv.

Det paradoksale i selvutvikling og terapi er at du kan ikke gjøre det alene, og ingen kan gjøre det for deg.

 

Hva er terapi egentlig?
Gestaltterapi er fremst en samtaleterapi men noen ganger melder seg andre behov. Det er ikke alt vi har ord for. Det kan til eksempel være enklere å tegne eller uttrykke seg med kroppen. På regelbunden basis møter du en terapeut og sammen arbeider vi med det som er utfordrende og det som trer frem i vårt møte. 

Kan man ta opp hva som helst? Har du taushetsplikt?
Ja, Jeg har taushetsplikt, så du kan snakke om hva du vill.

Hva kan det handle om?
Det kan handle om at du føler seg nedstemt, deprimert eller har angst. Iblant kan livet føles tomt og innholdsløst fast man har alt. Det kan også handle om at man har livskriser som ved en separasjon eller dødsfall. Relasjonsproblem i familien eller på arbeidet som leder til stress er også vanlige årsaker til hvorfor man søker terapi.

Hvordan går de til rent praktisk å gå i terapi?
Vi kommer overens om tid, kostnad og hvor ofte vi skal treffes. Terapien kan være tidsbestemt fra begynnelsen eller fortsette til du ønsker avslutte terapien.

Kan det virkelig hjelpe å gå i terapi?

Det er ekstremt viktig å føle at vi har støtte i livet. At det finnes noen som kan se oss med en rettferdig bild, noen som lytter og forstår oss.  At få uttrykke sine følelser og sin fortelling er en del av behandlingen. En annen del er den relasjon til terapeuten som oppstår, der forskjellige følelser kan uttrykkes og blir møtt med respekt. Det er i relasjon til andre vi lær å kjenne oss selv.

Hva kan jeg forvente?

Jeg møter deg med åpenhet og din historie blir rommet. Jeg vil være med deg og dine følelser. Du kan forvente at du blir mer oppmerksom på deg selv og at du blir bedre til at være den du er.

Jeg kan ikke endre deg, fjerne din sorg, din smerte, din vrede og dine problemer og jeg kan ikke gi deg gleden, men jeg kan være med på ditt søk etter den. Jeg støtter deg å leve med dine følelser, dine valg. Jeg kan speile deg i den måten du handler på i ditt liv og jeg kan påpeke dine resurser, så som jeg ser de.